İş hayatı ve pazarlamada dış görünüşün önemi

İnsanlar arası iletişimde sözlü iletişim kadar sözsüz iletişim araçlarının etkisi de çok önemlidir. Yapılan araştırma sonuçları sözsüz iletişimin sözlü iletişime göre daha önemli ve üstün yanlarının olduğunu göstermiştir. Çoğu zaman farkında olmadığımız sözsüz iletişim araçları kişiler arası ilişkilerde son derece önemli bir etkiye sahiptir.

Özellikle iş hayatındaki dış görünüş ve giyim tarzı, başarıyı artırıcı ya da azaltıcı etkiye sahip önemli bir sözsüz iletişim aracıdır. İş hayatında müşteriye bir ürün ya da hizmeti satmak için onu mantıken ikna etmek gerektiği kadar duygusal olarak etkilemek de önemlidir. Müşteri eğer sizden hoşlanırsa başarılı olma şansınız yükselir.

Hedef kitleyle benzeşmek önemlidir
Müşteriye kendinizi sevdirmenin önemli bir yolu onunla benzeşmektir. İnsanlar kendine benzeyenlerle iş yapmaktan ve beraber olmaktan hoşlanırlar. Bu benzeşmeyi; konuşmanın sitili, hızı, ses tonu ile kullanılan jestler ve mimikler, giyilen kıyafet sağlar. Bu hususlarda karşınızdaki kişiyle uyum sağlayabildiğiniz ölçüde başarılı olursunuz.

Sözgelimi çiftçiye ürün satmak için takım elbiseli bir erkek ya da mini etekli bir kadın köye giderse köylülerle benzeşemediği için pazarlamayı baştan kaybedebilir. Çünkü bu görüntüdeki birini köylü vatandaş kendinden uzak görecek ona soru sorması zor olacaktır. Pazarlamacının kıyafetini kendinden uzak ve pahalı algıladığı ölçüde de sattığı ürünün kendisinden uzak ve pahalı olduğu düşünecektir.

Bu durum mağazalar için de geçerlidir. Her mağazanın müşteri tarafından algılanan bir kıyafeti yani dış görüntüsü vardır. Dış görünüşü çok lüks olan bir mağazaya orta sosyoekonomik durumdaki vatandaşların müşteri olma olasılığı düşüktür. Aynı şekilde sosyoekonomik durumu yüksek kişilerin de lüks görünmeyen mağazalara müşteri olma olasılığı azdır.

Bu nedenle pahalı ve markalı ürün satışı yapan mağazaların orta sosyo-ekonomik durumdaki bireylere de satış yapabilmesi için kampanyalarla indirime gitmesi ve ucuz ürünlerinin de bulunduğunu vitrinlerinde fiyat yazarak göstermesi gerekir. Yine yüksek sosyo-ekonomik kesime hitap etmek isteyenlerin de mağaza görüntüsünü değiştirmesi gerekir

Kaynak:(www.onlineterapiler.com)

Anasayfa | Soru Sor | Kişilik testi yap | Online Terapi |