Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

DSM TR V’e göre iki veya daha fazla farklı kimliğin varlığı ile veya normal unutkanlık tarafından açıklanamayan, kişisel bilgilerin hatırlanamamasının eşlik ettiği başka kişiliğin kontrolü altında olma ile karakterizedir.

dissosiyatif kimlik bozukluğuDSM-5 tanı kriterleri

A.İki ya da ikiden çok ayrı kişilik durumu ile belirli  kimlik bölünmesi. Bu durum, kimi kültürlerde cin çarpması yaşantısı olarak tanımlanır. kimlikte bu bölünme, kendilik duyumunda ve eylemlerini yönetebilirlik algısında sürekliliğin belirgin olarak bozulmasını kapsar ve duygulanım, davranış, bilinçlilik, bellek, algı, biliş ve/ya da duyusal-devinsel işlevsellikte bununla ilgili değişiklikler bulunur. Bu belirti ve bulgular, başkalarınca gözlenebilir ya da kişi bunları bildirir.

B.Sıradan bir unutkanlıkla açılanamayacak bir biçimde, günlük olayları, önemli kişisel bilgileri ve/ya da travmatik olayları anımsarken yineleyici boşluklar olması

C. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntaya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellilkte azalmaya neden olur.

D. Bu bozukluk, genel kabul gören kültürel ya da dinsel bir uygulamanın bir bölümü değildir.

Not: Çocuklarda bu belirtiler imgesel oyun arkadaşları ya da başka hayali oyunlarla daha iyi açıklanamaz.

E. Bu belirtiler bir maddenin (örneğin. Alkollüyken ortaya çıkan bilinç kararmaları ya da davranış bozuklukları) ya da başka bir sağlık durumunun (örn.kompleks parsiyel nöbetler) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

Dissosiyatif Amnezi

A. Sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak bir biçimde, genellikle travmatik ya da stresi tetikleyici nitelikte, özyaşam öyküsüyle ilgili bilgileri anımsayamama.

B. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntaya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellilkte azalmaya neden olur.

C. Bu belirtiler, bir maddenin (örn. Alkol ya da kötüye kullanılan başka bir madde veya ilaç) ya da nörolojiyi ilgilendiren ya da başka bir sağlık durumunun (örn. Kompleks parsiyel nöbetler, geçici geniş çaplı unutkanlıklar, kapalı kafa travması) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

D. Bu bozukluk, dissosiyatif kimlik bozukluğu, akut stres bozukluğu, somatizasyon bozukluğu ve majör bilişsel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

 

Dissosiyatif füg ile birlikte. Kimliğini ya da diğer önemli kişisel hikayesini unutmanın eşlik ettiği, görünüşte amaçlı ya da şaşkın bir biçimde dolaşma.

Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu

A.Sürekli ya da yineleyici, depersonalizasyon, derealizasyon yaşantıları ya da her ikisinin birlikte olduğu yaşantıların varlığı:

1.Depersonalizasyon (kendine yabancılaşma):Kişinin düşünceleri, duyguları, duyumları, vücudu ya da eylemleriiyle ilgili olarak derçekdışılık, kendinden kopma ya da dışarıdan gözlemciymiş gibi olduğu yaşantıları (örn. algısal değişiklikler, zaman algısında çarpıklık, kendiliğin gerçekdışılığı ya da yokluğu, duygusal ve/ya da bedensel uyuşma).

2.Derealizasyon (gerçekdışılık). Çevredekilerle ilgili olarak derealizasyon ya da kopukluk yaşantıları (örn. insanlar ya da nesneler gerçekdışı, düşsel, sisli, cansız ya da görsel açıdan çarpık olarak yaşantılanır.

B. Bu kendine yabancılaşma ya da gerçekdışılık yaşantıları sırasında gerçeği değerlendirme bozulmamıştır.

C. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntaya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellilkte azalmaya neden olur.

D. Bu bozukluk bir maddenin (örn. kötüye kullanılan bir madde, bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. epilepsi) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

E. Bu bozukluk, şizofreni, panik bozukluğu, majör depresyon bozukluğu, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ya da başka bir dissosiyatif bozukluk ile daha iyi açıklanmaz.

Tanımlanmamış Diğer  Dissosiyatif Bozukluklar

1.Mixt dissosiyatif belirtilerle giden kronik ve tekrarlayıcı sendromlar.

2. Uzun süreli ve yoğun bir biçimde baskı altında tutularak inandırılmaya bağlı kimlik bozukluğu.

3. Strese bağlı akut dissosiyatif tepkiler

4. Dissosiyatif trans

Dissosiyatif bozukluk videosu: http://www.youtube.com/watch?v=7TlYGivBGYE

 

 

Yayın tarihi: 19/06/2015

© İzinsiz alıntı yapılamaz. web sitelerine kısmi alıntılar için izin verilen kaynak gösterme şekli:
www.onlineterapiler.com sitesinden alınmıştır (link çalışır ve arama motorlarınca taranabilir şekilde eklenmelidir).

|© 2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır