Distimik bozukluk ve tedavisi (distimi: kötü mizaçlı depresyon)

Distimik Bozukluk düşük vitesli bir depresyon halidir.Kişinin alışa gelmiş benliğinin bir parçası olarak yaşanan, uzun süreli, dalgalı, düşük şiddette depresyon hali.Kronik depresif bir hastalıktır.Kronik majör depresyon, depresyon depresif kişilik, nörotik depresyon, depresif nevroz vb. kavramlarla kullanılırken 1980’de DSM III ile psikiyatrik tanılar arasında yerini alır.Distimik Bozukluğu olan kişi kendisini şöyle tanımlar: ‘’Ben kendimi bildim bileli böyleyim, depresifim’

Distimik bozukluk tanı ölçütleri

 • A. Kişinin kendi öznel bildirimi ya da başkalarının gözlemiyle belirlenen, en az 2 yıldır çoğu gün ve günün çoğu zamanında sürmekte olan depresif duygudurum

 • B. Depresifken aşağıdakilerden en az 2 ya da daha fazlasının bulunması
  1) İştahsızlık ya da aşırı yeme
  2) Uykusuzluk ya da aşırı uyku
  3) Düşük enerji düzeyi ya da bitkinlik
  4) Düşük benlik değer duygusu
  5) Konsantrasyon zayıflığı ya da karar verme güçlüğü
  6) Umutsuzluk duyguları

 • C.Bozukluğun 2 yıllık bir süresi içinde, A ve B ölçütlerindeki belirtilerin olmadığı 2 aydan uzun süren bir dönem yoktur

D.Bozukluğun ilk 2 yılı içinde major depresif bir dönem bulunmamaktadır; yani bozukluk kronik depresif bozukluk ya da kısmi düzelmeli major depresif bozuklukla daha iyi açıklanmamaktadır

 • E.Manik, hipomanik ya da karma bir dönem hiç geçirilmemiş ve siklotimik bozukluk tanı ölçütleri hiçbir zaman karşılanmamış olmalıdır.

 • F. Bu bozukluk yalnızca, şizofreni, dellüzyonel bozukluk gibi kronik psikotik bir bozukluk gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır

 • G. Bu belirtiler bir maddenin ya da genel bir tıbbi hastalığın doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir


H. Belirtiler klinik olarak anlamlı bir rahatsızlık yaratır ya da sosyal, iş ya da diğer önemli işlev alanlarında bozulmaya neden olur

Disitimide tanı koymak zordur.

Bu kişiler kendilerini, hüzünlü, kederli, hayattan zevk alamayan, hiç bir şey yapmak istemeyen olarak tanımlarlar.

Distimik bozukluk tedavisi

 • FARMAKOLOJİK TEDAVİ

 • PSİKOTERAPİ

 • PSİKOEĞİTİM

Neden Psikoterapi?

 • İçgörü kazandırmaya yönelik bireysel psikoterapi, distimi için sıklıkla kullanılabilen terapi yöntemlerinden biridir.

 • Kişinin hastalığını, hastalığın belirtilerini, ve hastalık sürescini tanımasını sağlamak ve dolayısıyla da tedaviye katılımını sağlayabilmek.

 • Hasta yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak, böylece tedavi başarısını arttırmak.İçgörü kazandırmak .

 • Hastaların yaşam kalitesinin yükseltmeye çalışmak önemlidir.

Distimik bozukluk tedavisinde kullanılan Psikoterapiler

 • Kişilerarası Terapi

 • Davranışçı Terapi

 • Kognitif Terapi

 • Aile ve Grup Tedavileri


Distimik bozuklukğun yaygınlık ve sıklığı
Yaşam boyu prevelansı(görülme oranı) % 4,5- 6 civarlarındadır.Distimik Bozukluk geçirme olasılığı kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat fazladır.Yaşlılarda, düşük sosyo ekonomik düzeyde, kadınlarda daha sık görülebilmektedir.Distimik Bozukluğu olan, majör depresif bozukluğu olan kişilerin, birinci dereceden biyolojik akrabalarında genel topluma göre daha sık görülür.Genellikle geç çocukluk döneminde başlar.Erken başlangıç: 21 yaşından önceGeç başlangıç: 21 yaş ve daha ileri yaşlarda

 • Aile öyküsü

 • Anababa madde kullanımı

 • Kişilik bozuklukları: borderline kişilik bozukluğu

 • Travma: yas, fizik bütünlüğünde bozulma, cinsel istismar vb.

 • Diğer faktörler:  sosyoekonomik durum, kadın olmak vb.

Disitimik bozukluk klinik  belirtileri


Başlıca belirtisi depresif duygudurumdur(kendni üzgün, hüzünlü hissetme, kederli olma)Bu hastalar sakalastik(alaycı, iyneleyici), nihilistik, düşüncelere dalıp giden, başkalarından beklentileri fazla olan ve yakınmayı seven kişilerdir.Katı ve gergindir. Düşünce içerikleri; yetersizlik ve çaresizlik üzerine obsesyonel düşüncelerle ve güvenliklerini yitireceklerine, sevilip sayılmayacaklarına yönelik kaygılarla doludur.Düşünce yoksunluğu ve suçluluk duygusu pek görülmez.Geçmişe dönük dalıp gitme. Psikotik belirtileri yoktur.

Bilişsel belirtileri:
Düşük benlik saygısı.Karamsarlık, umutsuzluk duyguları mazokistik görülmelerine neden olabilir.i Çaresizlik

Afektif belirtileri: Disforik duygudurum

Sosyal- Motivasyonel belirtileri:

   • Genel bir ilgi kaybı içeindedirler.

   • Yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik

   • İşlevselliğindeki düşüklükten yakınabilme

   • Cinsel istekte azalma

   • Davranışlarda genel yavaşlama

   • İştah, uyku bozukluğu

Distimili hastalarda da görülen belirtiler ve klinik tablo birbirinin aynısı olmasa da aşağıda en çok rastlanan klinik tabloya bir örnek verilmiştir:
Kişi kendini yıllardır, mutsuz-neşesiz hisseder. Baş ağrısı ve eklem ağrıları için yıllardır ağrı kesici ilaçlar içiyor olmasına karşın bu ağrılardan bir türlü kurtulamamıştır. Uykusu ve iştahı düzensizdir. Kimi zaman iyi uyumakla birlikte, uykusuz günleri çok daha fazladır. Çoğu zaman gün içinde yaşadıklarını kurmaktan bir türlü uykuya dalamaz. Yemeğini şöyle iştahla yediği pek görülmez; çoğu zaman kendini zorlayarak yemek yer. Kendine güveni hiç yok gibidir. Çevresinde yaşayanlar onu neşelendirmek için gezmeye götürseler bile çoğu zaman bu gezilerden pek zevk almaz


Eşlik Eden Bozukluklar

 • Majör depresif bozukluk(%39-76)

 • Anksiyete Bozuklukluğu(%46)

 • Madde Kötüye Kullanımı(%22-36)

 • Borderline, Bağımlı, Histirionik K.B.  eşlik edebilmektedir.

Distimik bozukluk  ve depresyonda ayırıcı tanı

 • Majör depresif bozukluk, kişinin olağan işlevselliğinden ayırt edilebilen bir ya da birden çok, birbirinden ayrı majör depresif epizodlar oluşturur. (Disitimik bozuklukta ise; birkaç yıldır süregelen kronik ve daha az ağır olan depresif semptomlarla belirlidir.)

 • Majör depresif semptomların ilk başlangıcı majör depresif epizodun tanı ölçütlerini tam karşılayacak derecede ağır ve çok sayıda ise tanı majör depresif bozukluktur.

Distimik bozukluk seyri

 • Genellikle kronik bir gidişi olmakla birlikte, erken başlayan ve sinsi ilerleyen başlangıç biçimi de olabilmektedir.

 • Klinik ortamlarda distimik bozukluğu olan kişilerde genellikle bunun yanı sıra, çoğu zaman tedavi için başvuru nedeni olan majör depresif bozukluk da vardır.

 • Majör depresyon başlangıcından önce distimik bozukluk bulunuyorsa, majör depresif epizodların kendiliğinden tam iyileşme olasılığı daha düşük olur, daha sonraki epizodların daha sık ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

 

 

Yayın tarihi: 20/04/2015

© İzinsiz alıntı yapılamaz. web sitelerine kısmi alıntılar için izin verilen kaynak gösterme şekli:
www.onlineterapiler.com sitesinden alınmıştır (link çalışır ve arama motorlarınca taranabilir şekilde eklenmelidir).

|© 2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır