Kıskançlıktan kurtulma yolları ve kıskançlık tedavisi

İnsan ilişkilerini ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen hasletlerden biridir kıskançlık. Kıskançlık kendini yetersiz ve değersiz gören ya da yeterlilik duygusu dış etkenlerden çok kolay etkilenen kişilerde sıklıkla görülür.

Bu yapıya sahip kişiler içten içe pasif agresif tepkilerle, öç alarak, darılarak, iletişimi keserek ya da zor kullanarak amacına ulaşmaya çalışır. İnsanlar, özgüvenlerinde düşme olduğu zaman, kendisini yetersiz hissetmeye başlar ve elinde olanı kaybetme korkusuna kapılarak mantıklı düşünmemeye başlar. Bu da kıskançlık tepkilerine neden olur. Kıskançlık özellikle eşler arasında dozu arttığında ciddi sorunlara neden olur.
Haset ise kıskandığın daha ileri boyutudur ve kıskanılan kişinin yerinde olmak isteme, onun sahip olduklarını kaybetmesini isteme, başına gelen fenalıklara sevinme şeklinde ortaya çıkan bir özelliktir.Haset eden kişi kıskandığı kişi hakkında dedikodu ve gıybete başvurur, onu arkadan çekiştirir. Bu davranışlarıyla başkalarına zarar verdiği gibi aslında bedensel ve psikolojik olarak kendine zarar verir. Psikolojik kökenli psikosomatik hastalıkların yanı sıra strese bağlı ülser, tümör oluşumu, gastrit, migren gibi hayatı çekilmez hale getiren hastalıklara da yakalanır.

Dinimizce de hoş karşılanmayan haset tedavi edilmesi gereken bir sorundur.( Bir müslüman, kendisine istediği bir iyiliği başka bir müslüman için istemezse ve bir müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir müslüman için isterse onun imanı tam değildir.Hadis)

Kıskançlık ve hasetten kurtulmanın yolu

Hasetten kurtulmak için öncelikle haset duygusunun nedeni iyi analiz edilmelidir. Sebepleri hakkında yeterince fikir edinildikten sonra kararlı şekilde haset duygusunu yenmek için bu zararlı duygunun üzerine gidilmelidir.

Haset duygusu hissedildiğinde yapma arzusu duyulan davranışların tam aksi davranışlar yapılarak bu durum tersine döndürülmelidir. Örneğin: İçinizden haset edilen kişiyi kötülemek geldiğinde bunun tam aksine onun iyi taraflarını düşünmelisiniz, ona kötülük yapmak istediğinizde iyilik yapmalısınız, hediye gibi ikramlarda bulunmalısınız, başkalarında gördüğünüz iyilik ya da üstünlüklere odaklanmak yerine herkesin birbirinden farklı özelliklerde olmasının normal olduğunu kabullenip kendinizdeki iyilik ve güzelliklere odaklanmalısınız.

Bu olumlu düşünce tarzını sürekli dinç tutarak zamanla alışkanlık haline getirdiğinizde haset sorununuz da ortadan kalkacaktır.

Kaynak:(www.onlineterapiler.com)

|© 2010-2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır