Anksiyete tedavisinde maruz bırakma terapisi

Maruz bırakma terapisi, terapiye alınan danışanların kendilerinde anksiyete oluşturan durumlarla yüzleştirme tekniğidir. Maruz kalam terapisinin basit mantığı, danışanları onlarda anksiyete uyandıran durumlara, anksiyeteleri azalma gösterene dek maruz kalamaları için cesaretlendirmektir. Maruz bırakma tekniği ile danışanlar kaygılandıkları durumlarda gösterdikleri bilişsel ve duygusal tepkilerini daha iyi anlama imkanı bulurlar. Maruz bırakma tekniğinde danışanlara mantıklı ve akılcı düşünmeyi öğretmek yerine olaylara ve durumlara karşı bakışlarını sınamak için yardımcı olunur.

Bu teknik ve korkularla yüzleşme durumu danışanlardaki korkmaya dair psikolojik ve fizyolojik alışkanlıkları düzenler.Danışanlar uygulamaya başladıklarında maruz kalma durumları devam ederken anksiyetelerinde belirgin bir azalma olduğunu fizyolojik anksiyete belirtilerinin de buna eşlik ettiğini belirtirler.

Maruz kalma tekniği, danışana gerek yeni oluşmakta olan gerekse kalıcı hale gelmiş kaygılarla mücadele etmede yeni yollar gçsterir.

Maruz bırakma terapisinin başlangıcında danışanlar bunu korkutucu bularak maruz kalmanın kendileri için imkansız olduğunu düşünebilirler. Danışanlara psikolog tarafından maruz bırakmanın kendileri için avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu anlatıldığında bu tekniğe şans vermeleri için ikna edilebilmektedir.

Maruz Bırakma Terapisinin Kullanılabileceği Temel Ankiyete Bozukluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Agorafobisiz ve agorafobinin eşlik ettiği Panik Bozukluk
Özgül Fobi
Sosyal Fobi
Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Post-Travmatik Stres Bozukluğu
Akut Stres Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Genel bir tıbbi duruma bağlı veya Madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğunda kullanılabilmektedir.

Maruz bırakma terapisinin Aşamaları


Maruz bırakma terapisi genel olarak 4 aşamada uygulanır. Bunlar: Değerlendirme, terapi için danışanı hazırlama, yoğun maruz bırakma ve  kendini kontrol aşamalarıdır.

Değerlendirme aşaması: Bu aşamanın amacı danışanın yaşadığı anksiyete bozukluğunu tam olarak değerlendirmek ve danışanın sorunuyla ilgili ayrıntılı bilgilgi edinmektir.

Terapi için danışanın hazırlanması: Uygulanacak maruz bırakma terapisine danışan bu aşmada bilişsel olarak hazırlanır.

Yoğun maruz bırakma aşaması: Bu aşamada hasta korkuları azalmaya ve sonunda kaybolma noktasına geline kadar korkularıyla aktif olarak yüzleştirilir ve buna  cesaretlendirilir

Kendini kontrol aşaması: Maruz bırakma terapisinin son aşamasında terapi boyunca elde edilen kazanımların kalıcı hale gelebilmesi için danışanlar terapi bitiminde birnevi kendilerinin terapisti olamaya cesaretlendirilir. Danışanlar kendilerinde kaygı oluşturan durumlarla ilgili bundan sonra da sık sık yüzleşmeleri yönününde teşvik edilir.

Kaynak:(www.onlineterapiler.com) Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısmi alıntılar yapılabilir ve devamı için makale lingi eklenebilir, ancak link kaynağı gösterilmeden veya yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Anasayfa | Soru Sor | Kişilik testi | Online Terapi | © 2010 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır