Online terapi - Psikolojik sorunlarınıza online çözümler

Online terapi, online psikolog


Uluslararası insan bilimleri dergisinde yayınlanan online terapi makalesi

"Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler" konulu makalesi International Journal of Human Sciences(Uluslararası insan bilimleri dergisi Temmuz 2013 sayısında yayınlandı)

 

British Columbia üniversitesi'nde Psikolog İlhan Bozkurt'un online terapi makalesine yerverildi.

makale özeti:

The new trend in psychological support practices: Online therapies

Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler

Özet

Günümüzde hızla gelişen internet teknolojileri sayesinde psikoloji bilimindeki bazı uygulamaların internet ortamına aktarılmaya başlandığı görülmektedir. Geleneksel ortamlarda uygulanan psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri devam ederken bu hizmetleri internet tabanlı olarak verenlerin sayısı da azımsanamayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmada hızla yaygınlaşan ve psikoloji bilimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı tahmin edilen internet tabanlı uzaktan psikolojik yardım uygulamalarının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi gelişimi ile günümüzde yaygın olarak kullanılan türleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu uygulamanın avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile bu uygulamayı geliştirecek ve denetleyecek yapıların oluşturulması için ne tür çalışmalar yapılabileceği konusu araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan psikolojik yardım uygulamaları; bazı hastalıkların tedavisi için uygun görülmekte iken bazı hastalıkların tedavisinde uygun görülmemektedir. Maliyetinin düşük oluşu, esnek çalışma saatleri, kişilerin sorunlarını anonim kalarak ifade etme isteği gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Ancak uygulama standartlarının ve etik kurallarının belirlenmesi gerekmektedir.


Keywords


Distance psychological support, Online Therapy, Online Counseling, Telepsychology, Telepsychiatry, Uzaktan Psikolojik Yardım, Online Terapi, Online psikolog, Online Psikolojik Danışma, Telepsikoloji, Telepsikiyatri

Abstract


Today, thanks to the fast-growing internet technologies, it is obvious that some of the practices in psychological science started to be transferred to the Internet environment. Internet based psychotherapy and counseling practices have reached to considerable dimensions while these practices have been continuing in traditional therapy environments. This study has emphasized the historical progress in the world and in our country and different kinds of current internet based distance psychological support practices which is becoming widespread and is estimated to have an important effect on psychological science. Also, the advantageous and disadvantageous aspects of this practice and the studies that can be done to create structures that will improve and supervise this practice are searched. According to the results of the study, internet based distance psychological support practices are seen to be appropriate for the treatment of some diseases however it isn’t seen appropriate for some other diseases. This practice is preferred for being cost-efficient, having flexible work hours, and wishing to express people’s problems in an anonymous way. However, it is also necessary to determine the practice standards and ethics code.

Yayınlanan makalenin tam metnine online terapi linginden ulaşabilirsiniz.

 

© Telif hakkı: (Kaynak: www.onlineterapiler.com) çalışır şekildeki link eklenmeden haber nitelikli kısmi alıntı yapılamaz.Yazının tamamı kopyalanamz. Makelenin tamamı yazarının izni olmadan yayınlanamaz, kopyalanamaz.