Sertleşme sorunu ve tedavisi (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık )

 
Erkeklerde görülen sertleşme bozukluğu iktidarsızlık,sertleşme sorunu gibi çeşitli isimlerle ifade edilmeketdir.Sertleşme bozukluğu yani iktidarsızlık  DSM-V te ise şu şekilde geçmektedir: (Erektil disfonksiyon Erektil işlev bozukluğu Sertleşme sorunları Sertleşme bozukluğu Empotans İktidarsızlık Erektil yetmezlik Ereksiyon kusuru)

 

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık )  nedir:

Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumunda sertleşme bozukluğundan bahsedilebilir.

 • Her cinsel etkinlikte/Neredeyse her cinsel etkinlikte;

 • 1-Cinsel etkinlikte ereksiyon sağlamada belirgin güçlük

 • 2-cinsel etkinliği bitirene dek ereksiyonu sürdürmede belirgin güçlük

 • 3- sertlik düzeyinde belirgin azalma

 • En az 6 ay sürüyorsa

Penil ereksiyon

 • Psikolojik

 • Nörovasküler

 • Fizyolojik süreçleri olan bir oluşum.

Yapılan çalışmalarla nörolojik fizyolojik endokrin süreçlerin esas olduğunu görmüşler

Sertleşme bozukluğu-iktidarsızlık (Erektil disfonksiyon)  tanısı koymak için mutlaka yapılması gerekenler şunlardır:

 • Ayrıntılı tıbbi ve cinsel hikaye,

 • Detaylı bir fiziksel muayene,

 • Laboratuvar testleri vb.

Sertleşme sorunu (Erektil disfonksiyon, iktidarsızlık) tespiti için yapılan tetkikler
Kan şekeri,FSH, LH, Testesteron , Prolaktin, Karaciğer fonksiyon testleri , Penis kan akımı, Doppler , Anjiyografi

Primer erektil disfonksiyon(Sertleşme bozukluğunu-iktidarsızlık)  
Bir koital teması başarıyla gerçekleştirmek için yeterli ereksiyonu hiçbir zaman başaramayan ve sürdüremeyen erkeğin durumu “birincil ED” olarak sınıflandırılır.
Seconder erektil disfonksiyon
Koital birleşmeyi önceleri başarıyla gerçekleştiren erkek sonradan bir başarısızlık yaşamaya başlarsa bu durum “ikincil ED” olarak tanımlanır.

Üç tip Erektil disfonksiyon(iktidarsızlık,sertleşme sorunu) vardır

 • Organik erektil disfonksiyon: vasküler , nörolojik ve hormonal nedenler ya da ilaçlar.

 • Psikojenik erektil disfonksiyon: depresyon, performans anksiyetesi, ilişki problemleri, psikososyal problemler, olumsuz çocukluk yaşantıları…

 • Mikst  tip erektil disfoksiyon:

Sertleşme bozukluğu(Erektil disfonksiyon-iktidarsızlık) yaygınlık ve görülme oranları

 • Kinsey  % 1.6     70 yaş üzeri % 27 der.

 • Tüm erişkin erkeklerde %10-20  oranında

 • Yaşamın herhangi bir döneminde  1-2 kez görülmesi %70-75 arsıdır.

 • 60 yaştan sonra belirgin olarak artmaktadır.

 • Yapılan Massachusetts çalışmasında 40-70 yaş arsı erkeklerin % 52 si ED saptanmıştır. ED şikayeti fazla olmasına rağmen başvurular azdır. Son yıllarda oral tedavilerdeki ilerlemelerle başvurular artmıştır

 • Yaşla artıyor

 • Yaşla organik sıkıntı

 • Yaşla fizyoloji

 • 40 yaş altı ile ilgili net sayı bilgi yok

 • 40 yaş atında psikojenik faktörler daha yaygın

Türkiye’de bir ilaç firmasının yaptığı araştırmada ise yetişkin erkek popilasyonda %69.2 (HAFİF ARTA AĞIR) düzeyde ED saptanmıştır.

Sertleşme bozukluğunun (Erektil disfonksiyon)  Dünyada görülme sıklığı

 1. ABD                                        %35

 2. JAPONYA                             %39

 3. İTALYA                                  %21

 4. MALEZYA                              %16

 5. İRAN                   %19

Cinsel işlev bozuklukları ile başvurular arasında erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) %50 den fazla

Sertleşme sorununun (Erektil disfonksiyon, iktidarsızlığın)   belirtileri ve nedenleri:

Sertleşme bozukluğu(Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    nasıl meydana gelir: Geçmişte, psikojenik iktidarsızlığın cinsellik konusundaki derin nevrotik çatışmanın bir ürünü olduğuna inanılmaktaydı.Daha yakın zamanda   ise evli çifte ait nedenler üzerinde durulmaktadır. Sertleşme sorununun temel nedenleri şnlardır:

Anatomik eksiklikler: Penisin doğuştan olmaması, difallus, penisin hipoplazisi, hipospadi, kriptorsizm ve anorkizm

Endokronolojik nedenleri (hormonal nedenler) : Addison bozukluğu, adrenal neoplazma, kromofob adenoma, hipofiz bezinin yeteri kadar çalışmaması, akromegali, testiküler başarısızlık, fröhlic sendromu, hiperprolaktinemi, hipotiroidizm.

Nörolojik nedenleri: Omurilikte tümör, muhtelif beyin hastalıları, diyabet ve alkol nöropatileri, Parkinson, hemipleji, çoklu skleroz, periferal nöropatiler.

İlaçlar : Anti depresanlar, diüretikler, beta blokerler, santral etkili sempatolitikler, anti psikotikler, anti histaminikler, digoksin, alkol, kokain, opiatlar,

Vasküler nedenleri: Aortik darlık, penisi besleyen damarlarda tromboz

Psikojenik nedenleri: Yanlış yorumlamadan kaynaklanan katı dini tutumlar, erken dönemde alınan olumsuz cinsel eğitim ve yaşantı, utanca, korkuya ve suçluluğa neden olan yaşantılar, performans anksiyetesi, olumsuz beden algısı, kendine güven eksikliği

Diğer nedenleri: Travma ve cerrahi müdehalelerin yan etkileri, peyroni hastalığı, kurşun ve herbisit zehirlenmesi, yaşlılık ,Çevresel stresörler
Eşle problem
Depresyon
İsteksizlik inanç ve tutum
Erken çocukluk yaşantıları
Travma

 

Psikoseksüel Gelişim

 • Cinsel zevk ve arzunun  superego tarafından yasaklanması

 • Bilinçdışı arzular ve çatışmalar( yakınlıktan tam isteksizliğe)

 • Anneye yönelik bilinçdışı arzunun misilleme ile karşılaşacağı kaygısı

 • Cezalandırıcı ebeveyn  arzuyu baskılaması

 • Cinsel nesneyi parçala yok et-sucluluk

 • Çocukluk cinselliğine gerileme ve parafilik hal

 • Feminen identifikasyon

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    Hazırlayıcı Etkenler

 • Tutucu ortam

 • Cinsel eğitimin yetersizliği

 • Cinsel mitler

 • Yaşam biçimi

 • Travmatik cinsel yaşantı

Sertleşme bozukluğu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    

 • Psikiyatrik boz

 • İlaçlar

 • Bedensel hastalıklar

 • Abartılı cinsel performans beklentisi

 • Extramarital ilişki

 • Yaşlanma

 • Eş kaybı

Sertleşme bozukluğunu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    Sürdürücü Unsurlar

 • Psikiyatrik boz

 • Bedensel boz

 • İlaçlar

 • Performans kaygısı

 • Mitler

 • İlişki sorunları

 • Beden algısında sorun

Erkekte sertleşme sorunu (Erektil disfonksiyon,iktidarsızlık)    tedavisi

Sertleşme sorunu (iktidarsızlık)    tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir;

Cinsel terapi, Ürologlar ve İlaç tedavisi seçenekleri değerlendirilmelidir. Hastalar sorunları konuşmakta Zorlanabilirler ,Uygun kelime dil bulamayabilir,Utanırlar ve anksiyete(kaygı) yaşayabilirler. Cinsel öykü alınmalıdır.

 1.  ED Cinsel Terapi,

 2. İlaç alışkanlıklarından kurtulma,

 3. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi,

 4. Egzersiz,

 5. Levitra, viagra, cialis, testojel, Sildenafil sitrat, yohimbin, apomorfin, trazodon vb. ilaç tedavileri,

 6. Hormonal tedaviler,

 7. İdrar yoluyla ilaç uygulanması,

Sertleşme sorunu ilaç ve bitkisel tedavisi:

Sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:
Sildenafil
Tadalafil
Apomorfin
Trazodon
Yohimbin
Fosfodiestteroz inhibitörü

İktidarsızlığın ve sertleşme sorunlarının psikolojik tedavisinde şu konular da ele alınmalıdır;

 1. Geçmişte yaşanan ereksiyon zorluğu deneyimi nedeniyle iktidarsızlık beklentisini,

 2. Kadının tatmini ile aşırı biçimde ilgilenilmesini ve

 3. Kültürel olarak aktarılan cinsel zevk hakkındaki suçluluk duygusunu kapsar.

 4. Partnerin cinsel isteksizliği

 5. İletişim güçlükleri

 6. Extramarital ilgi, aşk ya da ilişki

 7. Yaşam dönemleri ve zorlukları ( iş kaybı, göç, doğum, menopoz, gebelik vb ) 

 8. Yaşlanma kaygısı

 9. Sağlıkla ilgili kaygılar

 10. Alkol ya da madde kullanımı

 11. Psikiyatrik hastalıklar

Performans anksiyetesi vaRSA

 1. 2-3-4-5-6 beklentisi olabilir.

 2. Kaygı-haz odağı azalır-kendine yönelir-kaygı artar-kendini yaratır.

 3. Eşle çalışmak gerekir.

 4. Sorunu oluşturan ve sürdüren noktaları neler.

Eşle ilgili sorunlar varsa

 1. Eş reddi

 2. Yakınlık duygusu

 3. Extramarital ilişki

 4. Eşte cinsel sorun

 5. Este hastalık ameliyat ağrı

 6. Eşte tutum

 7. Gebelik doğum( doğum çocuk)

Psikojenik organik ayrımı yapılmalı
Başlangıç, Koşulları, Gelişimi,   Koit dışında ereksiyon, Psikoseksüel Sorunlar, Partner Sorunları, Anksiyete ya da korku açısından değerlendirilmelidir.

 1. Primer mi sekonder mi?

 2. Yaygın mı durumsal mı?

 3. Ne zaman nasıl başladı?

 4. Hemen her cinsel etkinlikte var mı?

 5. Spontan mı nokturnal mı oluyor?

 6. Cinsel istek var mı?

 7. Çözülme evresi?

 8. Psikiyatrik sorun var mı?

 9. Stresörler neler?

 10. Ev aile uyumu nasıl?

Cinsel işlev bozukluğu(sertleşme sorunu ve çoklu işlev sorunu) örnek vakası
Bir yıldır evli olan çift üroloji uzmanının yönlendirmesiyle cinsel birleşmeyi sağlayamama yakınmasıyla ... Hastanesi psikiyatri kliniğine başvurdu. Çift bugüne kadar hiç cinsel ilişki kuramamıştı. İlişki girişimleri sırasında kadında kasılma ve korku, erkekte sertleşme kaybı olduğu öğrenildi. Üroloji uzmanı tarafından verilen Sildenafil 50 mg tb sertleşme sorununu düzeltememişti. Çift olarak ilk kez birlikte tedavi girişiminde bulunuyorlardı. Her ikisi de Doğu Anadolu’da aynı ilde doğup “kalabalık, geleneksel ve tutucu” olarak tanımladıkları ailelerde büyümüşlerdi. Görücü usulüyle tanışıp 2 ay arkadaşlık ettikten sonra evlenmişler. Erkek iş kurmak amacıyla 10 yıl kadar önce İstanbul’a yerleşmiş, kadın ise evlendikten sonra İstanbul’a eşinin yanına taşınmıştı. Bay A, 28 yaşında serbest meslek sahibi olup, ilk olarak 13-14 yaşlarında gece boşalmaları yaşamış. Kendini tatmin etmeye de aynı yaşlarda başladığını ifade ediyordu. İlk cinsel ilişki deneyimini 14 yaşındayken genelevde yaşamış. Bu ilişki sırasında erken boşalması olmuş. Evlenene kadar haftada 2-3 kez, kız arkadaşlarıyla cinsel ilişkisi oluyormuş. Bu ilişkilerin hemen hepsinde erken boşalıyormuş ancak hiç sertleşme zorluğu yaşamamış. Eşini cinsel olarak çok çekici bulmasına rağmen sevişme sırasında oluşan sertleşme, vajinaya giriş denendiğinde kayboluyormuş. Bayan B 20 yaşında, ortaokul mezunu ev kadını. 12 yaşında adet görmüş. Evlilik öncesi cinsel deneyimi olmamış. Sadece bir kez flört etmiş. Ancak bu sırada cinsel bir yakınlaşma olmamış. Evlendikten sonra mastürbasyon yapmaya başlamış. Haftada 2-3 kez mastürbasyon yapmak istiyor ve mastürbasyon sırasında orgazm oluyormuş. Eşini cinsel olarak çekici buluyor ve eşiyle olan sevişmelerinde bazen klitoral orgazm oluyormuş. İlişki sırasında bacaklarında  kasılma, penisin girmesi sırasında çok ağrı duyacağı endişesi tanımlıyordu. Vajinaya parmağını sokabildiğini ancak penisin giremeyeceği kadar dar olduğunu düşündüğünü söylüyordu. DSM-IV-TR tanı kriterlerine göre erkeğe erken boşalma (yaşam boyu, yaygın, bileşik etkenlere bağlı) ve sertleşme bozukluğu (edinsel, durumsal, psikolojik etkenlere bağlı) tanıları kondu. Kadının tanısı ise vajinismus (yaşam boyu, yaygın, psikolojik etkenlere bağlı) idi.

Cinsel işlev bozukluğu tedavisi için video örnekleri

 1. http://www.youtube.com/watch?v=4TdfEU2JG4A
 2. http://www.youtube.com/watch?v=4DPyiQScOMQ
 3. http://www.youtube.com/watch?v=DnNtakoJG_k

 

 

Yayın tarihi: 21/04/2015

© İzinsiz alıntı yapılamaz. web sitelerine kısmi alıntılar için izin verilen kaynak gösterme şekli:
www.onlineterapiler.com sitesinden alınmıştır (link çalışır ve arama motorlarınca taranabilir şekilde eklenmelidir).
Bu makale Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programı ders notlarından alıntılar içermektedir.

|© 2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır