Sağlık Bakanlığı Psikologlar için Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı Standartları yayınladı

psikolojinin tıbbi uygulamaları eğitim standartlarıSağlık Bakanlığı son yıllarda psikologlarla ilgili düzenlemelere hız verdi. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkan sağlık meslekleri yasası içinde tanımı ve yetkileri belirlenen psikolog ve klinik psikologlara daha sonra 2012 yılında yapılan sınasıvla tıbbi uygulamalarda görev alma yetki sertifikası verilmişti.

28/12/2015 tarihinde ise psikologlar için verilecek psikolojinin tıbbi uygulamaları eğitim sertifikası Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamına alındı ve eğitim standartları belirlendi. Bu eğitimlerin içeriği hakkında en çok merak edilen konuları sizler için derledik. İşte eğitim sürecinin ve uygulamalarının tüm ayrıntıları::

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programında uygulanan eğitimler toplam 4 modülden oluşuyor.

Modül 1: Psikopatoloji Eğitimi

Modül 2: Gözlem ve Görüşme

Modül 3: Ölçme Değerlendirme

Modül 4: Psikoterapötik Müdahale - Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bu eğitimlerin 40 günü teorik 20 günü ise uygulamalardan oluşuyor. Günde 8 saat sürecek ve toplam 60 gün sürecek bu sıkı eğitimlerin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan psikologlara Psikolojinin tıbbi uygulamaları eğitim sertifikası verilecek. Sertifikalar Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenecek.

Burada merak edilen iki önemli konu ise:

1. 2012 yılında yapılan sınavda başarılı olup bu sertifikayı almış olan psikologların yasal hakları korunacak ve bu eğitimlerden muaf tutulacaklar mı?

2. Bu eğitimleri alan psikologlar ile almayan psikologlar arasında çalışma hayata üstlenilen görevlerde ve yapılan ödemelerde farklılık olacak mı? Psikologlar bu sertifikayı neden almak isteyecekler?

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı eğitimin detaylarına bakıldığında:

Dört eğitim modülünün içeriği oldukça dolu görünüyor. Modüllerde teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler ve süpervizyon, uygulamalı dersler oldukça geniş yer tutuyor. 1.Modül eğitimini almak istemeyenlere eğitim öncesi muafiyet sınavı hakkı tanınıyor. Sınavda başarılı olanlar 2. modülden eğitime başlayabiliyor. yine sonavlarda başarılı olamayanlar için 1 hafta içinde yeniden sınava girme hakkı tanınıyor. Tüm eğitimlerin sonunda 100 üzerinden 70 puan alan psikologlar sertifikaya hak kazanıyor.

Eğitim verebilecek kişiler:

Psikolojinin tıbbi uygulamaları eğitim sertifikası programlarına katılanlara teorik eğitim verebilecek kişilerde şu şartlar aranıyor:

1. Klinik psikoloji alanında profesör, doçent olanlarla en az 1 (bir) yılını tamamlamış yardımcı doçentler

2. Psikiyatri alanında profesör, doçent olanlarla en az 1 (bir) yılını tamamlamış yardımcı doçentler ve başasistanlar.

3. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış en az 1 (bir) yıldır bu alanda çalışan klinik psikologlar.

Uygulama eğitimlerinde görev alacak kişilerde ise şu şartlar aranoyor:

Modül 2 için eğitim vereceklerde ararnan şartlar:

1-Klinik psikologlar ile en az 5 (beş) yıldır psikiyatri kliniğinde çalışan Bakanlıkça yetkilendirilmiş klinik psikologlar

2- En az 2 (iki) yıl psikiyatri uzmanı olarak çalışanlar

Modül 3 için eğitim vereceklerde aranan şartlar:

;a. Klinik psikologlar ile en az 5 (beş) yıldır psikiyatri kliniğinde çalışan Bakanlıkça yetkilendirilmiş klinik psikologlar

b. Üniversitelerin psikoloji bölümlerinin klinik psikoloji yüksek lisans ve/veya doktora programlarında ölçme ve değerlendirme/psikolojik testler dersini ve süpervizyon eğitimlerini veren/vermiş öğretim üyeleri

Modül 4 için eğitim vereceklerde araranan şartlar:

a. Psikiyatri uzmanları ve ruh sağlığı alanında çalışan psikologlardan Bilişsel Davranışçı Terapi alanında akredite edilmiş ulusal/uluslararası kuruluşlardan terapist olarak sertifiye edilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi alanında uzman kişiler.

b. Meslek örgütlerinin vermiş olduğu Bilişsel Davranışçı Terapi alanında akredite edilmiş ulusal/uluslararası kuruluşların eğitim programları eş değeri Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimine katılmış ve sertifikasını almış psikologlar

c. Üniversitelerin psikoloji bölümlerinin bilişsel davranışçı terapi derslerini içeren klinik psikoloji yüksek lisans ve/veya doktora programlarını tamamlayan veya Bilişsel Davranışçı Terapi derslerini ve süpervizyon eğitimlerini veren öğretim üyeleri.

Eğitim verecek yerlerin özellikleri

Programların ilgili kurumlarda açlabilmesi için ise oldukça donanım isteniyor. Eğitim verilen kurumun içinde ya da protokol yaptığı hastanelerde yetişkin ve çocuk psikiyatri servisi bulması, adli hasta görülebilmesi, grup terapisi ve bireysel terapilerin yapılması, 30 kişilik seminer salonunun ve eğitim materyallerinin bulunması, presonelinin daimi çalışması gerekiyor. Hasta görülebilmesi için Çocuk İzlem Merkezleri, Denetimli Serbestlik Birimi ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri ile protokol imzalanabiliyor.

Kimler Eğitim sorumlusu olabilir:

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programında; en az 5 (beş) yıl deneyimli klinik psikologlar veya 5 (beş) yıl deneyimli psikiyatristler program sorumlusu olabiliyor.

Kimler eğitime katılabilir: Eğitime katılabilmek için 4 yıllık psikoloji bölümü mezunu olmak gerekiyor.Daha önceki sınavda çıkmış tüm soru ve cevaplar yayınlandı görmek için tıklayın

Kaynak ve derleme: www.onlineterapiler.com

 


Etiketler: Psikolojinin tıbbi uygulamaları sınavı,sınav soruları,psikolog sınav soruları,sağlık bakanlığı psikolog sınav soruları,14 haziran 2012 psikolog sınav soruları,sınav sonuçları,psikolog sınav sonuçları,psikolog sınav soru ve cevapları,bütünleme soruları,bütünleme sonuçları,yeterlilik belgesi