Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı Standartları ve daha önce yapılmış Psikolojinin tıbbi uygulamalarında görev alma yetkisi sınav soru ve cevapları

 

sağlık bakanlığı psikolojinin tıbbi uygulamaları sertifikalı eğitim standartları, psikologlar içinPsikologlar için Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı Standartları 28/12/2015 tararihinde yayınlandı, Yayınlanan Eğitim Standarlarını buradan okuyun

 

 

 

14 Temmuz 2012 günü  yapılan daha önceki Sınavda çıkmış bazı sorular:

Sınav çıkışı hatırlanan soru ve cevapları şöyle
Sağlık bakanlığı tarafından ondokuz mayıs üniversitesi Uzem e yaptırılan psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili psikologlara yapılan sınav sorularını tek tek ve seçenekleriyle hatırlamasamda hatırlaığım genel başlıklar şunlar:(umarım sınava girmiş veya bütünlemeye girecek olanlara faydası olur)

Psikososyal destek ve krize müdahalenin alanına giren konularla ilgili 4-5 tane soru.Örnek:hangisi psikososyal destek ve krize müdahalenin alanına girmez(a:Psikolojik krizler,b)sosyl ve politik krizler,c)gülme krizi ben b ve c arasında kaldım )

savunma mekanizmalarıyla ilgili sorular özellikle yansıtma,karşıt tepki koyma ve bastırma.Örnek psikanalizde en çok üzerinde durulan savunma mekanizması cevap: bastırma

MMPI kişilik testinin özellikleri(Ör: 566 sorudan oluşur,10 alt testi vardır,3 lü likert tipi cevaplıdır-yanlış seçenek buydu-

WISC-R alt testlerin uygulanma sırası,hangi testten standardize edilmiş,WAİS-te bulunmayan ama wısc-r de bulunan alt test hangisi.

Hangisi zeka testi değildir?

Öğrenme ile ilgili sorular,Edimsel ve klasik koşullama ile ilgili 2-3 soru.örnek verilmiş bebek ağlayarak isteklerini yerene getirtmeyi öğrenmiş ve bunu kullanmaya başlamış bu ne tür öğrenmedir.

Nöro psikolojik testlerle ilgili sorular

Hangisi nöropsikolojik test değildir.Wısc-r nin peformans alt testleri, wısc-r nin sayı dizisi alt testi(doğru yanıt bu olacaktı bu sözel bölümünde çünkü ama ben şifre ile karıştırdım sayı dizizi pek kullanılmaz çünkü testte yedekte durur,yanlış yaptım:)
Hangisi nöropsikolojik testlerle ilgili yanlış bir ifadedir.(doğrudan ölçer,yorumunu nöroloji yapar vs.

Yazamama sorunu hangisidir(Disgrafi)

Psikometrik testlerin temel özelliği nedir(ölçülebilirlik)

Bilimin temel özelliği nedir?Sonuçlarının kontrol edilebiliği yani doğruluğunun sınana bilmesi,ölçülebilirlik arasında kaldık

Şizofreninin pozitif ve negatif belirtileri

obsesif bozuklukla ilgili bir soru

psikolojik körlük(konversiyon)

Fobilerde en etkili tedavi(davranışçı ve sistematik duyarsızlaştırma yöntemi)
Pagetin evreleri(Kavrama ilişki kurma hangi evrede-soyut işlem dedim)
Maslovun hiyerarşisinde en alttaki ihtiyaç(yeme içme)

Gestalt terapinin tanımı veya özelliğiyle ilgili bir soru

Psikanalizdeki savunma mek.ve bilinç altı,bilinç öncesi sonrası kavramları

Tilki uzanamadığı üzüme kork der hangi savunma mek(karşıt tepki)

Wısc-r zeka dışında başka neyi ölçer(öğrenme güçlüğü,veya dikkat eksikliği)

Grup terapisinde hasta seçiminde hangisine dikkat etmeye gerek yok)cinsiyet ve kişilik özelliği arasında kaldık)

Güvenirlik-geçerlilikle ilgili 1-2 soru(güvenrilik ölçüsü değildir)

Şema öğrenmesi cevabı olan bir öğrenme sorusu

Hangisi psikiyatride hastalık tanısı için bir kriter değildir(çevreye uyum,zeka,davranış kontrolu seçenekli)

Psikolog için hangi davranış etik değildir(A:kişisel merakı için soru sormak)

Kart eşleme testi neyi ölçer nöropsikolojik testlerden

Wısc-r nin uygulandığı yaş aralığı

Rocha testinde hangi savunma mekanizması veya neden fayalanılır gibi bir soru cevap: bilinç altı veya yansıtma mekanizması

Akla geldikçe eklemeye davam edecğim

alel acela oldu yazım hataları için kusura bakmayın.

YENİ

-Perseküsyon,kötülük görme
-Psikolojinin ilgelenmediği alan kültürün toplum üzerine etkisi

Psikodramada ayna tekniğini sordular.Hastanın rolünü bir başka kişinin canlandırması ve hastanın bunu seyirciler içinde izlemesi.
- empati
-Biyolojiye en yakın psikoloji dalı nedir? Nöropsikoloji
- Psikodramada hastanın kendini canlandırmasına ne denir diye sordular(Ego dedim)
- Aşağıdakilerden hangisi hipnotik grubundan değildir diye bir soru vardı.
- Boşluk doldurma kompulsif -obsessif
- Tanım eşleştirme:klinik psikoloji,Sosyal psikoloji, adli psikoloji, sağlık psikolojisi,gelişim psikolojisi,örgütsel psikoloji,tanımları
-duyarlaşma-duyarlaşma diye bir boşluk doldurma
-EKT hangi hastalıkta kullanılabilir(Ağır Depresyon)
-Donuk normal ve normal zekanin IQ aralığı 80-89 ve 90-110
-Hangisi tutum ölçeği değildir(stroop-nöropsikolojik testtir)
-Öğrenmenin en hızlı olduğu pekiştirme hangisidir? zaman aralıklı,sürekli,sabit(ben zaman aralıklı dedim)
-Kaygı ve başarı arasındaki ilişki, başlangıçta kaygı başarıyı arttırır arttıkça düşürür
-Kontrol grubunun özellikleriyle ilgili bir soru vardı. bağımsız değişkene sıfırdeğeri verilirdi sanırım yanıt.

Başka sitelerdeki yorumlarda belirtilen sorular:

1.wais de labirent yok
2.grup terapilerde grubu oluştururken kadın veya erkek olmaları dikkate alınmaz
3.cevabı açık uçlu olan birşey vardı galiba
4.yine cevabına aktarım (transferans)dediğim bir soru vardı
5.DEHB yetişkinlerde görülmez
6.cevabı serbest çağrışım olan var mıy dı!!!
7.yemek kokusuna klasik koşullanma doğrumu
8.cevabı conners olan bir soru var mıydı
9.stresin nedeni olumlu olaylar
10.fobiler anksiyete bozuklukları grubunda demştim
11.mmpı likert tipi ölçek değildir
12.nefes egzersizleri en çok sosyal beceri eğitimleri
13.psikolojinin ilgilenmediği konu kültürel etkiler diye birşey hatırlıtorum sanki psk.ilgilenmediği konuyla ilgili bir soru daha vardı böyle dogaüstü şeyler gibi yanlış mı hatırlıyorum
36- tilki ulaşamadığı üzüm.- mantıga büründürme – Karşıt tepki geliştirme
37- psikoanaliz savun mek- bastırma
38- diğer savunma yüceleştirme
39-hangisinde sözel performans alt testi var
40- gevşeme egzersizi
41- fobi- sistemetik duyarsızlaştırma
42- histriyonik körlük konversiyor
43- wısc-r yetişkin formu labirent yoktur
44- duyarlaşma- duyarlaşma
45- Stroop tutum ölçegi değildir
46- düşünce sisteminde bozukluş bilişsel
47- bilinç altı – psikanaliz
48- projektif- Rorschach
49- Rorschach- bilinç altı süreçler
50- ericson benlik bütünlüğü
51- ögrenmenin hızlı olduğu- sürekli pekiştirme?- Sabit zamanlı demiştim
52- psikonörolojik testler - sadece nörologlar tarafından uygulanmaz
21-wıscr alt tesleri sıralması
22- Disleksi(okuma Güçlüğü)
23- Temporal Lob
24-Elektro Şok Uygulanan Hastalık (Depresyon)
25-Kaygının başarıya etkisi (Önce artırır sonra azaltır)
26-Krizle ilgili soru- Gülme Krizi
27-Dün akşam yediğimiz yemeği hatırlama sorusu – anımsama ?
28-Birinin zarar vereceğine ait düşünceler; Perseküsyon
29-Psikolojinin ilgilenmediği konu; Kültürün toplum üzerine etkisi
30-Karşıdakini anlama empati

31-Göüşmede yapılmaması gereken terapistin kişisel merak alanı

32-Kriz önleme ile ilgili iki soru vardı -gelecekte kriz önleme amacı değildir?
35- Psikometrik Testlerle ilgili Hangisi Yanlıştır soruda; Herkez test verebilir eğitim gerekmez.
1- WISC – R zeka testi 6-16, yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır.
2- Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır.
3- Psikolojinin Alt Dallarıyla-Tanımlarının eşlenmesi.
4- Karşı tepki geliştirme.
5- Şizofrenide olumsuz belirti değildir
6- Zeka düzeyleri(-----)
7- Öğrenme Güçlüğü -
8- Formel İşlem Dönemi
9- Psikodramada Baş aktör(-------)
10-Maslowun ihtiyaçlar sırasında ilk
11-Psikoanalitik kuramda yer almaz
12-Davranışçı Terapinin Yöntemlerinden değildir
13-Sistematik Duyarsızlaştırma
14-Obsesif-Kompulsif Bozukluk
15- Rorschach Testi
16- MMPI (Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri )
17- Ayna Tekniği
18- Krizi Çözümlemek
19-Nöropsikoloji (Biyolojiyle en yakın)
20-İçe Bakış Yöntemini hangi ekol kullanmıştır. (Strüktüalizm (Yapısalcı Yaklaşım)
21-wıscr alt tesleri sıralması
22- Disleksi
şizofreni negatif belirtilerden hangisi olamaz: konusmada hızlanma
psikoanalitik kuramda temel savunma mek. : bastırma
kokteyl parti fenomeni: bilinç oncesi
hangisi klasik kosullamaya örnektir : bilgisayarın sesini duyup prize takmak
bebegin ihtiyac duydugunda aglaması: edimsel kosullama
en zor sönen kosullanma: degısken oranlı pekıstırme
postacı sorusu: sabit zamanlı pekistirme
hangisi psikiyatrik tanı icermez: davranıs kontrolü
hangisi krize müdahalenin amacı değildir gibi bir soru vardı!
aglayarak isteğini yaptıran çocuk için edimsel koşullama dedim.
stresin nedeni ile ilgili yanlış olana olumlu yaşam olayları şeklinde cevap verdim.
yemek kokusu ağız sulanmasına klasik koşullanma dedim sanırım.
wais de olmayan alt test neydi acaba!malum çoğumuz sözel bölümünü uyguluyoruz! ya da sadece ben
savunma mekanizmalarından üç cevaphatırlıyorum:yüceltme-bastırma-mantığa bürüme(sorularını hatırlamıyorujm)
mmpı likert tipi ölçek geğildir dimi!(kafam çok karışık ta bugün çoook karışık bir sınava girdim.allah ikinciden koru beni ve tüm meslektaşlarımı)
geçici körlüğe konversiyon dedim iyi etmişmiyim
elektroşok gibi bişey vardı ona ağır depresyon dedim
aaaa ne aklıma geldi müdahale edin GÜLME KRİZİM tuttu
peki acil,kısa süreli yardıma ne dediniz psk.danışma ve krize müdahale arasında kaldım acil diye krize müda. yazdım.
nefes egzersizleri en çok sosyal beceri çalışmalarında faydalıdır dedim.
Ekt depresyon
Serbest çağrışım
Yüceltme
Zeka
Piyade soyut işlemler
Roşha projektif
Tolerans alkol
İşlevselcilikkız erkek hiperaktivite
Gestalt algı yanılması wiscr çoklu zeka
wıscr alt tesleri sıralması d şıkkı gibime geliyor
şizofrenii pozitif belirtiler
şizofreni hebvesi olmamak
krizi çözümlemek
yaygın gelişimsel bozukluk
obesesif-kompulsif dikakt soru ii,zorlantı öncede idi
hatırlamaya çalışıyorum
noropsikolojiktest avrdı
öğrenme-çalışma belleği vs
İçe bakış yöntemini Strüktüalizm (Yapısalcı Yaklaşım) kullanmıştır.
disleksi,ayna tekniği,wıcr stardizyonu ,klastrofobi,psikoanelitik, gibi ama ba çok saçma sorular da geldi wersler testinin ne zman hangi uygulamdan geliştildi,vs kültür soruları gibi

Çıkmış tüm soru ve cevaplar yayınlandı görmek için tıklayın

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim hakkında sizin için yaptığımız ayrıntılı değerlendirmeye ise buradan ulaşabilirsiniz

kaynak ve derleme: www.onlineterapiler.com

 

Anasayfa | Soru Sor | Kişilik testi | Online Terapi | © 2010 www.onlineterapiler.com Tüm hakkı saklıdır.

Etiketler: Psikolojinin tıbbi uygulamaları sınavı,sınav soruları,psikolog sınav soruları,sağlık bakanlığı psikolog sınav soruları,14 haziran 2012 psikolog sınav soruları,sınav sonuçları,psikolog sınav sonuçları,psikolog sınav soru ve cevapları,bütünleme soruları,bütünleme sonuçları,yeterlilik belgesi