Mutlu bir evlilik için öneriler

 

 

Evlilikte mutlu olmak için yapılması gerekenler

online evlilik danışmanlığı terapisiMutlu evliliğin temeli evlenmeden önce atılır

Mutlu bir evlilik için öncelikle eşlerin birbirine uyumlu kişilerden seçilmesi gerekir. Yoksa ileriki dönemde yaşanan sorunların aşılması güçleşecektir. Evli çiftlerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, dünyaya ve hayata bakışaçıları, inançları gibi temel konularda birbirine benzemeleri daha az sorun yaşamalarını ve yaşanan sorunları daha kolay çözebilmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle eş seçiminde tarafların birbirlerini iyi analiz etmeleri önemlidir.

Mutlu bir evlilik için flört etmek şart mı?

Kimileri flörtsüz yapılacak bir evliliğin düşünülemez olduğuna inanır ve flötrsüz bir evliliğe yanaşmazken kimleri de bunun tam tersine evlilik öncesi flörtün evlilikte mutlu olmaya bir etkisinin olmadığına inanır. Özellikle ikinci görüşü dillendirmek biraz zordur aslında çünkü modern toplum flörtü ilişkilerdeki çağdaşlık ölçütlerinden biri olarak kabul edip flört etmeyenleri tuhaf karşılama gibi bir alışkanlığa sahiptir. Erken yaşlardaki flörte herhangi bir eleştiri getirmeyen bu anlayış iş erken yaşlarda yapılan evliliğe geldiğinde çok acimasız eleştirilerde bulunabilir.

Halbuki bu anlayışın aynı eleştiriyi erken yaşlardaki flörtede getirmesi gerekir. Özellikle Avrupa ve Amerikada liseli kızların sık sık hamile kaldığı haberlerini basından duyuyoruz ve bunun altında yatan nedenlerin ortadan kaldırılması yerine doğum kontrol yöntemleri konusunda çocukları bilgilendirme yoluna gidildiğini görüyoruz. Çocuklara toplum tarafından yüklenen flört etme baskısı farklı şekillerde sorunları da beraberinde getirebiliyor. Kendini istesede istemesede bu küçümseyici baskıların etkisiyle  eş aramaktan alıkoyamayan ergenler yaptıkları yanlış tercih ve ileri gitmeler sonucu bir çok psikolojik travmalar yaşayabilmektedirler. Bugün flörtü zorunluluk olarak gören anlayış yarın avrupadaki gibi daha da ileri gidip evlilik öncesi birliktelikleri veya evlenmeden birlilkte yaşamayı normalleştirerek sorunları daha da derinleştirebilmektedir. Flörtün en yaygın olduğu ülkeler olan Avrupa ve ABD’nin aynı zamanda boşanmaların da en sık yaşandığı, her evlilikten  2 ya da birinin boşanmayla sonuçlandığı ülkeler olması sebebiyle aslında mutlu evliliklerin flört zorunluluğuna bağlanmasının ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesidir.

Evlilikte yaşanması gerekenler evlenmeden önce yaşanmamalı

Evlilik sürecinde yaşanması gereken hemen her şey rahatlıkla yaşandığında insanlar için evlilik bir ihtiyaç olmaktan çıkmakta bu da toplumun atom çekirdeğini oluşturan aile kurumunu zedeleyerek insan neslini tehlikeye sokmaktadır. Bu gün Avrupa’da verilen çocuk paraları bu yok oluşu durdurmaya uğraşan yüzeysel tedbirlerden biridir aslında.

İşte bu nedenlerle evlilikte mutluluk için flört şart anlayışı yanlış olmakla birlikte evlilik öncesi tararafların birbirini tanıması ve evlilik için temel kriterlerinin uyup uymadığını görmesi evlilik sürecinde mutluluk şansını artırmada etkili olabilir fakat bunun da bir garantisi yoktur. Çünkü evlilik öncesi tarafların birbirlerini olduğu gibi tanımaları takılacak sosyal maskeler nedeniyle pekte mümkün değildir, evlilikle birlikte sahiplenme işin içine girdiğinde kişilerin çok farklı özellikleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle önemli olan temel kriterlerin uyumu ve tarafların evlilik öncesi ailelerinin içindeki yaşam tarzlarının bilinmesidir.

| © 2010-2016 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır