Online terapinin avantajları
Online terapinin avantajları nelerdir

 

Online terapinin avantajları

Psikolojik yardım uygulamalarında bir çok avantajlar sağlayan online terapi ve online psikolog uygulamalarına son yıllarda internet ortamında sıklıkla rastlıyoruz. Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan online psikolojik danışma ve terapi yöntemi ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır.

Online terapinin yüzyüze terapiye göre avantajları nelerdir?

ABD de psikoloji biliminin kurucularından olan Benjamin Rush hastaların sorunlarını yazılı olarak ifade etmelerinin gerginliklerini hafifletiğini ve yaşanan sorunlar hakkında daha fazla bilgi sağladığını belirtmiştir. Bu nedenle özellikle yazışarak yapılan online terapi yüzyüze konuşarak yapılan terapiden daha etkili bazı özelliklere sahiptir.

Online terapinin yani internet üzerinden canlı psikolojik danışmanın yüzyüze psikolojik danışmaya göre avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Online terapi sorunların ve duyguların ifade edilmesini kolaylaştırır. Özellikle psikoloğa yüzyüze danışmaktan çekinilen ve kişi için mahrem olan konularda online terapi kolay bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyüze görüşmelerde danışanlar özellikle ilk seanslarda kendilerini olduğu gibi anlatamayabilirler. Duygu ve düşüncelerini, yaşadığı sorunları tüm yönleriyle psikoloğa akatarabilmeleri için bir kaç seans geçmesi gerekebilir.Oysa online terapide kişi kendi evindedir ve çekinmeden tüm sorunlarını açık yüreklilikle online psikoloğuna yazabilir. Özellikle cinsel sorunlarda, sosyal çekiniklik yani sosyal fobi durumlarında bu durumlar sıklıkla yaşanmaktadır.

Yine zaman açısından mesai saatleri içinde psikoloğa gitme fırsatı bulamayan kişiler için online terapi yöntemi kolaylık sağlamaktadır. Ailesi ya da yakınları tararafından psikoloğa gitmeye ikna edilemeyen kişler internet üzerinden online psikolog ile görüşmeyi daha kolay kabul etmektedir. Online psikolog ile yaptığı ilk görüşmeden sonra yüzyüze görüşmeyi de kabul oranları yükselmektedir.

Yine bulunduğu yerde istediği psikologla görüşme fırsatı olmayan kişiler için de online terapi psikologlara kolay ulaşırlık imkanı da tanımaktadır. Kişi bulunduğu ildeki psikologla görüşmek istemiyorsa internet aracılığıyla istediği online psikoloğu tercih etme imkanını da yakalayabilmektedir.

Online terapinin ve canlı online psikolojik danışmanın diğer branşlara göre ilaç gerekmeyen her sorunda internet üzerinden çözüm üretme imkanı bulunması gibi önemli bir avantajı da vardır. Örneğin cerrahi bir konuda genel cerrahi uzamanına danışıldığında cerrahın hastalığa müdahele imkanı internet ortamında yoktur ve tedavi için sizi kliniğine davet etmekten başka yapabileceği fazla birşey de yoktur. Oysa online terapide direkt müdahele ve yardım imkanı internet üzerinden de vardır.

İnternet Tabanlı Uzaktan Psikolojik  Yardım Uygulamalarının Avantajlı Yönleri

Psikolog İlhan Bozkurt'un International Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Temmuz 2013 sayısında yayınlanan "Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler"
konulu uluslar arası makalesinde online terapinin avantajlarını şu şekilde belirtmektedir.

İnternet tabanlı terapinin en büyük avantajlarından biri ruh sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmasıdır. Seyahat etme zorunluluğu olmaksızın dünyanın herhangi bir yerindeki uzmana internet yoluyla kolayca danışılabilmektedir. Terapiste gitmek için işten izin almak gibi zorunluluklar yoktur, kişiler kendi istedikleri zamanlarda ev ortamında bu hizmeti alabilmektedirler (Andersson, 2010). Joinson (1998) insanların kimliklerini açıklamadan ve internet üzerinden kurdukları etkileşimlerde daha az sosyal anksiyete yaşadıklarını bildirmektedir. Bu nedenle yüz yüze tedavilerde sosyal fobi ve çekingenlik sorunu yaşayanlar, agorafobi nedeniyle dışarıya çıkma korkusu yaşayanlar, yüz yüze psikolojik tedaviyi kabul etmeyen kişiler için uzaktan yardım uygulamaları psikolojik destek sürecini başlatabilmektedir. Yine bu uygulama yabancı ülkelerde dil sorunu nedeniyle psikolojik destekten yoksun kalanlara ya da engellilere istedikleri uzmandan yardım alma imkanı sağladığı gibi uzamanlar için de önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin, sosyal fobi sorunu olan ve sözel olarak kendini ifade etmekte güçlük yaşayan uzmanlara, mesleğe başladıktan sonra konuşma yeteneğini yitirenlere, doğuştan konuşma engelli olup ruh sağlığı alanında çalışmak isteyenlere internet üzerinden çalışma imkanı sağlamaktadır. 

Pennebaker ve arkadaşları yazılı iletişimin psikolojik destek uygulamalarında kullanımı üzerine yaptıkları araştırmalarda terapi sürecinde yazılı iletişimin insan ruh sağlığı üzerinde sözlü iletişimden daha farklı bir terapötik etki oluşturduğunu ifade etmektedir. İnternet yoluyla yazılı psikolojik yardım uygulamalarında da sorunları yazı ile ifade etmek yüz yüze verilen hizmetlerden farklı olarak kişi üzerinde terapötik bir etki oluşturmaktadır (Pennebaker, 1993). Bunun yanında internette yazı, ses ve görüntü aynı ortamda kullanılmakta; bu da iletişimi diğer geleneksel medyaya göre daha etkin ve üstün kılmaktadır (Çakır ve Topçu, 2005: 71-76). Yüz yüze terapiyi de destekleyecek olan internet tabanlı terapi, bilgisayar programları sayesinde ses dosyaları, filmler, hikayeler vs. gibi birçok beceriyi kullanma şansını sağlamaktadır. Özellikle e-posta ve anlık ileti yazma gibi uygulamalarda görüşme esnasında üzerinde durulan konuların arşivlenmesi, gerektiğinde tekrar değerlendirme amaçlı bu bilgilere bakılabilmesi bilgisayar ortamında daha kolay olmaktadır (Barak, 1999).
Bu uygulamalar danışanların uzmanlara kolay ulaşımının yanı sıra dolaysız ulaşım imkanlarını da artırmaktadır. Sekreterleri tarafından yanıtlanan telefonların aksine e-postaların genellikle uzamanlar tarafından yanıtlanması hastalar açısından önemli bir avantajdır (Seeman ve Seeman, 1999). Bunun uzmanlar açısından avantajı ise kendisine e-posta yoluyla sorulan soruyu anında yanıtlama zorunluluğunun olmamasıdır. Uzaman kendisine yazılı olarak danışılan ve yeterince bilmediği konularda araştırma yapmak ya da hastayı başka birine yönlendirmek için zaman kazanmaktadır (Andersson, 2010). Klinikte yüz yüze görüşülen hastalar klinikten ayrıldıktan sonra süreçle ilgili sormak istedikleri soruları psikiyatri hekimine veya psikoloğuna internet tabanlı iletişim yöntemleriyle daha kolay iletebilmektedirler. Yine bu uygulama tedaviye başlama niyetinde olan bir hasta veya danışanın kendisini klinik ortama yönlendirme talebini uzmana iletmesini de kolaylaştırmaktadır (Seeman ve Seeman, 1999).

Sağlık hizmetlerinde bir bütün olarak gerek toplum için gerekse tek tek bireyler için düşük maliyetle hizmet vermek sağlık hizmetlerinin önemli bir yönüdür. Psikolojik tedavilerde maliyetleri en aza indirmenin yollarından biri terapist ile hastanın temasını azaltma ve hastanın kendi kendine yardım olanaklarını artırmaktır (Scogin, Jamison ve Gochneaur, 1989). Bu uygulama ile daha düşük maliyetle daha fazla hastaya ulaşmak mümkün olabilmektedir (Andersson, 2010). Özel kliniklerden ücretli hizmet almak isteyen kişiler için uzaktan psikolojik yardım uygulamaları daha ekonomik bir yol olabildiği gibi yine bu hizmeti verenler için de maliyetleri düşürücü olabilmektedir. Ayrıca internette bulunan ve uzmanlar tarafından hazırlanmış kendi kendine yardım kılavuzları gibi bilgilerden ihtiyaç duyanların ücretsiz olarak faydalanması da mümkündür.

© Telif hakkı: (Kaynak: www.onlineterapiler.com) çalışır şekildeki link eklenmeden makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre haber amaçlı kısmi alıntı yapılamaz.Yazının tamamı kopyalanamz.

 

Ana sayfa | online terapi | Kişilik testi | Soru sor |