İş meslek ve kariyer danışamlığı makaleleri

 

 

İş-Meslek ve Kariyer Danışmanlığı

Günlük hayatta sıkça kullanılan meslek, iş ve kariyer kavramları iş hayatımızda birbiriyle çok yakından ilişkili olan 3 önemli kavramdır. İnsanların ve işyerlerinin verimliliğini sağlamak adına iş ve meslek danışmanlığ, kariyer danışmanlığı ve yaşam koçluğu gibi birçok uygulamaların ortaya çıktığı görülmektedir. İş ve meslek konuları ile ilgili sıkça karşılaştığımız temel kavramları şu şekilde tanımlayabiliriz: Bu sayfamızda

Meslek
Meslek, en basit tanımıyla kişinin çalışma hayatında yaptığı iş olarak tanımlanabilir. Meslek resmi olarak tanımlanmış ve bireyin geçimini sağladığı bir iştir. Birey mesleğini icra ederek para kazanır, insanlarla ilişkiye girer. Birey edindiği mesleği ile belirli uğraşı ve faaliyetlerde bulunur.

Kariyer
Bireyin sahip olduğu mesleğini yaparken edindiği tecrübe ve deneyimlerle mesleğindeki ilerlemeyi ifade eden bir kavramdır. Farklı zamanlarda iniş çıkışlar göstersede yaşamboyunca devam eden bir süreçtir..

Kariyer Danışmanlığı
Kariyer danışmanlığı: Bireylerin mesleki seçimi, kariyer gelişimi ve rolleri, belli bir kariyer için karar verme ihtiyaçları, kariyer planlaması ve kariyer geliştirme aktivitelerinin düzenlenmesi,boş zaman aktivitelerinin planlanması gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar ya da ihtiyaçlara yönelik gerçekleştirilen danışmanlık süreci olarak tanımlanabilir.Kariyer danışmanlığı bireysel psikolojik danışmanlıkta kullanılan bazı teknikleri de içinde barındırmakla birlikte psikolojik danışmanlıktan farklı bir uygulamadır. Kariyer danışmanlığı öğrenciler veya yetişkinler için yapılabilir. Danışmanlık hizmeti alan kişiye mesleki ve iş süreçleri konusunda içgörü ve farkındalık kazandırılarak doğru bir alana yönlendirilmek ve doğru kararlar almasını sağlamak amaçlanır. Bu süreç meslek ve iş konularında çeşitli bilgiler vermeyi de içerir. Kariyer danışamanlığı sürecinde Kariyer uzmanı tarafından doğrudan veya dolaylı bazı teknikler kullanılır,testler uygulanır, gerektiğinde bilgisayar destekli testler de kullanılır. Yaşamın çeşitli dönemlerinde sürekliliği olmakla birlikte kişi için belli bir dönemde yapılan kariyer danışmanlığı genel olarak uzun süreçli değildir ve kısa süre içinde gerçekleştirilerek sonuçlandırılır. Bu nedenle süreçte danışanların kararsızlık gibi sorunlar yaşama olasılığı vardır. Kariyer danışmanlığı yapan danışmanlar bu süreçte niteliksel, niceliksel, dolaylı ve dolaysız bazı yöntemler uygular. Kariyer danışmanlığı bireylerin her seviyedeki gelişimleri için merkezi bir danışmanlık hizmeti olarak da kabul edilmektedir. Kariyer danışmanlığı hayatın yalnızca belli bir döneminde yapılmaz. Çeşitli yaşam evrelerinde ihtiyaç duyulabilecek şekilde süreklilik gerektirebilir.

Kariyer Planlama
İş ve meslek seçimi ile kariyer planlama konularında gerek iş kurumları gerekse işletmelerin insankaynakları birimlerince iş ve meslek danışmanlıkları yapılmaktadır. Yine okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları içinde de kariyer planlamarı yapılabilmektedir. Bu süreçte Kariyer danışmanı özellikle kendisine danışan kişinin iş ve mesleki konularda karar vermesi konusunda yaşadığı zorlukları ortaya çıkartır. Kariyer danışmanı danışanın mevcut kapasitesini ve ilgi alanlarını tespit ederek bunu kendisi ile paylaşır ve bireyin bu kapasite ve ilgi alanlarına göre doğru bir tercih yapması ya da doğru bir alana yöneltmeyi amaçlar.

Kariyer gelişimi
Kariyer yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bireylerin meslek ve iş konusunda karar vermeleri gereken dönemler yalnızca okul bitirme dönemleri ya da ergenlik dönemi değildir., Kariyer bireyin iş hayatını da içine alan küçük yaşlardan başlayıp yetişkinlik döneminde de varolan bir konudur. Bu nedenle kariyer gelişimi yalnızca ergenlik veya okul dönemini kapsayan bir süreç değil yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yetenekler, İlgiler, Aile ve Değerler kariyer gelişimini etkileyen önemli faktörlerdir.


Kariyer danışmanlığı hizmeti verirken dikkat edilmesi gerekenler
Bireylere kariyer danışmanlığı verirken kariyer planlama ve karar verme konularında bazı hususlara dikkat edilmelidir. herşeyden önve kariyer danışmanlığı sadce bilgi verme veya birey adına karar alma,unu yönlendirme demek değildir. Bu süreçte temel husus danışan bireyin kariyer uzmanı tarafından tanınması ve bu süreçte tespit edilenlerle ilgili danışanın farkındalık kazandırılmasıdır. Birnevi danışanın kendini keşfetmesi sürecidir. Bu süreçte öncelikle çeşitli teknikler ve testler kullanılarak kariyer planlaması yapılacak bireylerin ilgileri, yetenekleri, değeryargıları ve eğilimleri belirlenir. Bireyde hayat boyu gelişim kavramına yönelik bir içgörü-farkındalık oluşturulmalıdır. Çevreninin ve bireyin var olan potansiyelini kariyer gelişimini etkileyecek şekilde kullanması sağlanmalıdır. Kariyer planlamasına yalnızca insanların meslek elde etmesi olarak bakmamak, bunun aynı zamanda danışanın kendini geliştirmesi süreci olduğu konusunda farkındalık oluşturmak gerekir.

Kariyer Eğitimi
Kariyer eğitimi bireylerin yaşadıkları çevredeki ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Böylece kariyer eğitimi bireylerin bireysel ve mesleki ihtiyaçlarını da karşılar. Bireyleri içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir kariyere kavuşturma hayatı önemli derecede etkileyecek bir konudur. Kariyer eğitimin temel amacı:  Bireyin kendisini geliştirerek ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktır. Kariyer eğitimi bireyleri mesleki olarak başarılı olmaya hazırladığı gibi kişisel gelişime de önemli katkılar sağlar.
*Marland kariyer eğitimini bireylerin çocukluk yaşantılarından yetişkinlik yaşamlarına, okuldan iş dünyasına uzanan bir köprü olarak gördüğünü söylemektedir.

Kariyer danışmanlığı modelinin temel unsurları şu şekilde ifade edilmiştir:
1.Kariyer planlama ve karar verme
2.Eğitim, iş ve boş zaman alternatiflerinin belirlenmesi
3.Yaşam biçimi ve kişisel memnuniyet

Yaşam koçluğu

Yaşam koçluğu ingilizcede değerli malları biryerden başka biryere nakletmekte kullanılan araç anlamına gelmektedir. Bu anlamdan yola çıkarak yaşam koçluğunu belli donanım ve eğitimlere sahip kariyer danışmanları tarafından bireylerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak için kariyer planlarının yapılması süreci olarak tanımlayabiliriz. Yaşam koçluğu konusundaa yrıntılı bilgi için yaşam koçluğu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

 

İş ve kariyer danışmanlığı ile işe alım süreçleri hakkında daha fazla bilgi ve uygulamalar için aşağıdaki şu yazılarımızdan da bilgi alabilirsiniz:


Yayın tarihi: 30/09/2013

©Telif hakkı: (Kaynak: www.onlineterapiler.com) çalışır şekildeki link eklenmeden kısmi alıntı yapılamaz.Yazının tamamı kopyalanamz.

 

 
Anasayfa | Soru sor | MMPIkKişilik testi | Online Terapi |© 2010 www.onlineterapiler.com