Erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteksizlik: Nedenleri, tedavisi ve terapisi

cinsel isteksizlikKadınlarda ve erkeklerde görülebilen cinsel isteksizlik ve cinsel istek bozukluğu, süreğen bir biçimde cinsel eylem için cinsel fantezi ve arzunun olmaması ya da zayıf olması durumudur. Bu sorunu olan kişiler herhangi bir cinsel etkinliği başlatmak ya da eşinin başlattığı cinsel etkinliğe katılım konusunda isteksiz ya da az isteklidirler. Cinsel birleşme esnasında cinsel hazzın ortaya çıkma ihtimali çok zayıftır. Orgazm ise çoğunlukla olmaz.

Cinsel isteksizlik erişkinliğin başından beri olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Başlangıçta normal bir cinsel isteğin bulunduğu bir dönemin olması, cinsel isteksizliğin sonradan gelişen bir nedene bağlı olduğunu düşündürür.Tedaviye daha iyi yanıt verir. Ergenliğin başından beri olan cinsel isteksizlikte ise çoğunlukla daha ciddi etkenler söz konusudur.

 

Cinsel isteksizlik için DSM IV (dsm-5) tanı Kriterleri
A. Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması (ya da hiç olmaması).
Klinisyen, kişinin yaşı ve yaşam koşulları gibi cinsel işlevselliğini etkileyen etkenleri göz önünde bulundurarak cinsel isteğin azaldığı ya da hiç olmadığı yargısına varır.
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya yada kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olur.
C. Bu cinsel işlev bozukluğu, başka bir bozuklukla daha iyi açıklanamaz ( başka bir Cinsel İşlev Bozukluğu dışında) ve sadece bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Cinsel isteksizliğin nedenleri

Cinsel isteksizlik çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Nedenleri biyolojik ve psikolojik  olarak ikiye ayırabiliriz.

Biyolojik nedenler

1) Hastalık :Koroner yetmezlik, böbrek üstü bezlerinin fazla ya da az çalışması, cinsellik hormonlarının azlığı, tiroid hormonlarının azlığı ya da artışı, epilepsi, beyin kanamaları gibi rahatsızlıklar cinsel ilgiyi azaltabilirler. Ancak cinsel hormonların az olması cinsel isteği azaltabilirken, fazla olması isteği artırmaz.

2) İlaçlar:Depresyon ilaçları, lityum, bazı tansiyon ilaçları, psikoz tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar cinsel isteği azaltabilmektedir.

Cinsel isteğin azalmasına ya da ortadan kalkmasına neden olan etken bir hastalık ya da ilaç ise bu durumda cinsel istek bozukluğu tanısı konmaz. Tedavide de cinsel istek bozukluğuna neden olan hastalığın tedavi edilmesi ya da ilacın kesilmesi ya da değiştirilmesi temel yaklaşımı oluşturur.

Cinsel isteksizliğin Psikolojik nedenleri:

Cinsel isteksizlik Kimlerde hangi oranlarda görülür?

Kadınlarda: Cinsel istek bozukluğu, uyarılma bozukluğuyla birlikte kadınlarda en sık görülen cinsel  işlev bozukluklarındandır. Araştırmalar, tedavi için başvuran her 3 hastadan 1'inde cinsel istek bozukluğu olduğunu göstermektedir.

Erkeklerde: Cinsel istek azlığı erkeklerin %20'sinde görülür. Laumann ve arkadaşlarının 1999'da Amerika'da yaptıkları bir çalışmada; hiç evlenmemiş erkeklerde, halen evli olan erkeklere göre 3 kat daha sık cinsel istek bozukluğu saptanmıştır.

Cinsel isteksizlikle ilgili bir Araştırma:
Mercer'in 2003 yılında, yaşları 16-44 arasında değişen 6399 kadın üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada ; 1 sene boyunca en az 1 ay cinsel istek bozukluğu gösteren kadınlar %40.6; en az 6 ay boyunca cinsel istek bozukluğu gösteren kadınlar %10.2 bulunmuştur.

Cinsel isteksizlik tedavisi

Cinsel isteksizlik tedavisi terapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi şeklinde uygulanır. Tedaviye bazı bitkisel tedavi yöntemleri de eklenebilmektedir. terapiler Çift terapisi ve bireysel terapi şeklinde yürütülür. Cinsel isteksizlik tedavisinde temel yaklaşım, kişide cinsel isteği azaltan etkenlerin bulunup ortadan kaldırılması ve kişinin cinsel arzuları ile uyumlu bir cinsel yaşam biçiminin sağlanmasıdır. Eğer neden herhangi bir hastalık, depresyon gibi psikiyatrik sorunlar ya da bir ilaç kullanımından kaynaklanıyorsa nedene yönelik bir tedavi stratejisi izlenir. Cinsel İstek bozukluğu tedavisinde cinsel terapiye yanıt oranı diğer cinsel sorunlara göre daha düşüktür.

Cinsel isteksizliği  arttıran ve azaltan etkiler nelerdir?

Cinsel isteksizliği  artırıcı etkiler

Cinsel isteksizliği azaltıcı  etkiler

Cinsel sorunlarla ilgili güncel tedavi yaklaşımları hakkında bilgi için diğer yazılarımızı da okuyabilirsiniz. Cinsel sorunlarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer yazılarımız:

Yayın tarihi: 25/03/2015
Derleyen: Uzm.Psikolog İlhan Bozkurt
© İzinsiz alıntı yapılamaz. web sitelerine kısmi alıntılar için izin verilen kaynak gösterme şekli:
www.onlineterapiler.com sitesinden alınmıştır (link çalışır şekilde eklenmelidir).

 

|© 2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır